အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကယားပြည်နယ်အတွင်း ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများ၌ စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်

ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မြို့ရွာများသန့်ရှင်းသာယာ လှပရေးနှင့် ပြည်သူများ