အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ယင်းတလဲ

ယင်းတလဲလူမျိုးအများဆုံး နေထိုင်သော မြို့နယ်များမှာ ကယားပြည်နယ် ဘောလခဲ ခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နှင့် ဖားဆောင်းမြို့တို့ တွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြကြောင်းနှင့် ကျန် မြို့နယ်များမှာ လူဦးရေအနည်းငယ်ဖြန့် ကျက်နေထိုင်ကြပါသည်။