အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

လွိုင်ကော်မြို့၌ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် အခြေခံပညာ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေး

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းဖြင့် ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းမ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု ၊ (၆)လ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု ၊ (၆)လ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါလုပ်ငန်း

Online မူလတန်းကြိုပညာရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မိဘအသိပညာပေး သင်တန်းဖွင့်လှစ်

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မူလတန်းကြိုအရွယ်ကလေးများ အတွက် ၊

လွိုင်ကော်မြို့၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ပြုလုပ်ပေး

ကယားပြည်နယ် ၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ လွိုင