အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ၊ အားကစားနှင့်ပညာရေး ပေါင်းစပ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား လွိုင်ကော်မြို့၌ကျင်းပ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ၊ အားကစားနှင့်ပညာရေး ပေါင်းစပ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပ

ကယားပြည်နယ် ၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းအပ်နှံရေးနေ့ အခမ်းအနား လွိုင်ကော်မြို့၌ကျင်းပ

ကယားပြည်နယ် ၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ကျောင်းအပ်နှံရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်း က ကယားပ