အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဖော်ပြချက် -
tender

 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၁၈-၄-၂၀၂၂၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၂-၅-၂၀၂၂၊ ညနေ (၁၄:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ
-
ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လွိုင်ကော်မြို့
တင်ဒါဝယ်ယူရမည့်နေရာ
-
ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လွိုင်ကော်မြို့
ဆက်သွယ်ရန်
-
၀၈၃၂၂၂၃၀၇၆