အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဖော်ပြချက် -
tender

 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၂၅-၄-၂၀၂၂၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်
-
၉-၅-၂၀၂၂၊ ညနေ (၁၆:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ
-
ကယားပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဧက(၅၀၀) လွိုင်ကော်မြို့
တင်ဒါဝယ်ယူရမည့်နေရာ
-
ကယားပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဧက(၅၀၀) လွိုင်ကော်မြို့
ဆက်သွယ်ရန်
-
၀၈၃၂၂၂၄၁၃၅ ၊၀၈၃-၂၂၂၄၂၅၃