အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းကျန်းမာရေးသီတင်းပတ် လှုပ်ရှားမှုများ၊ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား လွိုင်ကော်မြို့၌ကျင်းပ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ပညာသင်နှစ် ကျောင်းကျန်းမာရေး သီတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှုများ၊ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကို

လွိုင်ကော်မြို့၌ တရားမမှုများတွင် တရားရုံးက ဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ( ၁ )ရက်နေ့တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်မည့် တရားမမှုများတွင် တရားရုံးက ဦးဆေ