အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ဥပဒေဖိုင်
ကယားပြည်နယ် အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းဥပဒေ
ကယားပြည်နယ်၊ စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ
ကယားပြည်နယ်၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ကယားပြည်နယ်၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
ကယားပြည်နယ် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ
ကယားပြည်နယ်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
ကယားပြည်နယ် ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ
ကယားပြည်နယ်၊ မြေယာခွန်ဥပဒေ
ကယားပြည်နယ်၊ ယစ်မျိုးခွန်ဥပဒေ
ကယားပြည်နယ်၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၊ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဆိုင်ရာဥပဒေ