နန်းမယ်ခုံမြို့၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အခန်း(၁)

နိဒါန်းနှင့်ဒေသသမိုင်း


နိဒါန်း

၁။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာနအောက်ရှိ ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေး ဟူသော ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြသည့် အဆင့်ဆင့်သော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများသည် ရုံးချုပ်အဆင့်မှ အောက်ခြေ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အဆင့်အထိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ကြရပြီး နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ချောမွေ့စွာလည်ပတ်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနမှပေးအပ်သော တာဝန်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ အဖွဲ့များမှပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင် နေကြရသည်ဖြစ်ရာ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြုစုထားရှိခြင်း သည် များစွာအရေးပါလာပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြုစုခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြု သကဲ့သို့အကြီးအကဲများနယ်မြေသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင်နယ်မြေ၏ အချက် အလက်များကို လွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် နန်းမယ်ခုံမြို့၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ(၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ)ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ ပေးပို့သော ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အညီ ပြုစုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။


ဒေသသမိုင်းအကျဉ်း

၂။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

အခန်း(၂)

ပထဝီဝင်အနေအထား


တည်နေရာအကျယ်အဝန်း

၃။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။


နယ်နိမိတ်

၄။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။


မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

၅။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။


ရေဆင်း

၆။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။


ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်

၇။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှု့ရန်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်