ဖားဆောင်းမြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အပိုင်း(၂)

အခန်း(၁)

နိဒါန်းနှင့်ဒေသသမိုင်း


နိဒါန်း

၁။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြည်သူ့ အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေး ဟူသော ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြသည်အဆင့်ဆင့်သော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများသည် ရုံးချုပ် အဆင့်ဆင့်မှ အောက်ခြေ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အထိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အသီးသီးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြရပြီး နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်း ချက်တာဝန်များ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနမှပေးအပ်သော တာဝန်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့များမှ ပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြရသည်ဖြစ်ရာ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက် များ ပြုစုထားရှိခြင်းသည် များစွာအရေးပါလာပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပြုစုခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ တွင် အထောက်အကူပြုသကဲ့သို့ အကြီးအကဲများနယ်မြေသို့ ကွင်းဆင်း ရာတွင် နယ်မြေ၏အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ဖားဆောင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ(၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိ အခြေ အနေ)ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှပေးပို့သော ကိန်းဂဏန်းများနှင့် အညီ ပြုစုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။


ဒေသသမိုင်းအကျဉ်း

၂။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း (၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

အခန်း(၂)

ပထဝီဝင် အနေအထား


တည်နေရာအကျယ်အဝန်း

၃။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါ သည်။


နယ်နမိတ်

၄။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါ သည်။


မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

၅။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါ သည်။


ရေဆင်း

၆။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါ သည်။


ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်

၇။ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်အထိ အပိုင်း(၁)ပါ စာရင်းအတိုင်းသာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါ သည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှု့ရန်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်