ခေတ်အဆက်ဆက် ကယားပြည်နယ်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သူများ

ပါလီမန်အုပ်ချုပ်ရေးကာလ

   အမည်  ခုနှစ်
sit-khon-li

စဝ်ခွန်လီ(ကန္ဒရဝတီနယ်)

(၁၉၁၀ မှ ၁၉၃၀ ထိ)
sat-wanna 

ကရင်နီပြည်နယ်ကောင်စီဥက္ကဌ
ဦးစဝ်၀ဏ္ဏ 

(၁၉၄၈ မှ ၁၉၅၂ ထိ)
 mahar-tayay-sithu-u-sein မဟာသရေစည်သူ ဦးစိန် (ပါလီမန်အတွင်း၀န်)  (၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၀ ထိ)
 mahar-tayay-sithu-sat-ngedu

စဝ်ငယ်ဒူး(ဘောလခဲနယ်)

(၁၉၅၂ မှ ၁၉၆၂ ထိ) 
 sat-wanna ကယားပြည်နယ်ကောင်စီနှင့်၀န်ကြီး

ဦးစဝ်၀ဏ္ဏ

(၁၉၅၆ မှ ၁၉၆၀ ထိ) 
 thiri-pyanchi-ooayemyalay ကယားပြည်နယ်ဦးစီးအဖွဲ့

သီရိပျံချီ ဦးအေမြလေး 

(၁၉၆၂ မှ ၁၉၇၄ ထိ) 
 u-kyaw-sin

ကယားပြည်နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီဥက္ကဌ
ဦးကျော်ဒင် 

(၁၉၇၄ မှ ၁၉၈၈ ထိ)

 

ပြည်နယ်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကာလ

   အမည်  ခုနှစ်
 maung-kyi

ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်ကြည်

(၁၉၈၈ မှ ၁၆.၄.၁၉၉၆ ထိ)

 

ပြည်နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကာလ

   အမည်  ခုနှစ်
kyaw-win 

ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်၀င်း 

(၂၃.၄.၁၉၉၆ မှ ၁၆.၄.၁၉၉၈ ထိ)
 hla-taung-myint ဗိုလ်မှူးကြီး လှသောင်းမြင့်   ( ၁၉.၄.၁၉၉၈ မှ ၁၇.၁၂.၁၉၉၈ ထိ)
 myint-thein ဗိုလ်မှူးချုပ် မြင့်သိန်း   ( ၁၇.၁၂.၁၉၉၈   မှ ၂၃.၈.၁၉၉၉ ထိ)
 nyink-hlaing ဗိုလ်မှူးချုပ် ညွှန့်လှိုင်   ( ၂၃.၈.၁၉၉၉ မှ ၁၄.၆.၂၀၀၂ ထိ)
 thein-swe ဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းဆွေ   (၁၅.၆.၂၀၀၂ မှ ၃၀.၉.၂၀၀၃ ထိ)
 myint-oo

ဗိုလ်မှူးကြီး မြင့်ဦး  

( ၁.၁၀.၂၀၀၃ မှ ၁၃. ၉. ၂၀၀၄ ထိ)
 hla-myiint-shwe ဗိုလ်မှူးချုပ် လှမြင့်ရွှေ   (၈.၅.၂၀၀၅ မှ ၁၈.၈.၂၀၀၆ ထိ)
 nyint-tin ဗိုလ်မှူးချုပ် ညွှန့်တင်  (၁၈.၈.၂၀၀၆ မှ ၂၂.၆.၂၀၀၈ ထိ)
 win-myint ဗိုလ်မှူးချုပ် ၀င်းမြင့်  (၂၃.၆.၂၀၀၈ မှ ၃၀.၃. ၂၀၁၁ ထိ)
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကာလ
 u khin maung oo

ဦးခင်မောင်ဦး
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်

 (၃၁.၃.၂၀၁၁ မှ ၃၀.၃. ၂၀၁၆ ထိ)
 u l foul show

ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်

 (၃၁.၃.၂၀၁၆ မှ ယနေ့ ထိ)